Firma Tplast vznikla roku 2004 v Krakove pod názvom T-plast. Spočiatku sme produkowali výlučne stojany z plexiskla pod mobilné telefóny pre potreby lokálnych dílerov pracujúcich vo sfére GSM. V rokoch 2005-2006 sme do našej ponuky zaviedli medzi inými: reklamné stojany, vzpriamovače na letáky, reklamu a vizitky. Táto zmena nám umožnila systematicky získavať nové obchodné kontakty v ostatných sférach.
 
V roku 2007 sme zmenili názov na tplast a vypracovali sme novú stratégiu firmy koncentrujúcu sa na optimalizáciu ponuky a jej prispôsobenie pre potreby reklamných agentúr, skladov zásobujúcich obchody a firiem zúčastňujúcich sa dražieb. Prelomovým rokom pre firmu sa stal rok 2008, kedy sme do našej ponuky zaviedli plastické materiály, ktoré dnes ponúkame v 24 mestách v Poľsku. Dodávame tovar do každého mesta v kraji a do veľkých zahraničných miest.  V roku 2009 sme do ponuky zaradili syntetické sklá do traktorov, poľnohospodárskych strojov, jácht a zadné syntetické sklá cabrio. 
 
V našej produkcii stále realizujeme nové nápady; držíme krok s potrebami trhu a pozorne počúvame Vaše pripomienky a očakávania. Naším cieľom je uľahčenie prístupu klienta ku maloobchodným množstvám plastových materiálov, ktoré boli doteraz nerealizovateľné. Ponúkame skúsenosti a tiež neustále pracujeme na nových riešeniach za účelom rozšírenia možnosti používania produktov, ktoré ponúkame.  Firma TPLAST zamestnáva skúsených a kvalifikovaných pracovníkov. Firma TPLAST zatrudnia doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Stabilnú personálnu štruktúru tvorí: manažment, obchodná sekcia, účtovníctvo a taktiež robotníci. 
 
Na čele firmy stoja mladí ľudia so širokými obchodnými kontaktami a znalosťou cudzích jazykov.  Firma zamestnáva taktiež zdravotne postihnutých, a absolventom umožňuje vykonávať stáž a prax.  Firma má dobre rozvinuté marketingové, logistické a komunikačné zázemie (Allegro a iné aukciové portály, internetové stránky).V spojitosti s úspešným rozvojom našej spoločnosti prizývame na spoluprácu dodávateľov z celej Európy.  Oboznámte sa s úplnou ponukou našej firmy.
 

Naši klienti